Vi bakom Inrha

Namnet Inrha kommer ifrån de två företag som gick samman för att skapa en helt unik produkt som välden inte hade sett innan. Interväxt i Vinslöv AB (In) och Rhapsody AB (rha) är de två företagen som står bakom Inrha. De båda företagen har samarbetat  på den Nordiska marknaden i många år när det gäller försäljning och byggnation av växthus.

Med Inrha vill vi skapa ett utvecklingsföretag för att ta fram ny produkter inom många olika områden. Inrar Care Wash är den första produkter som kommer ut på marknaden och fler är på väg.

Ett av våra känns tecken är att inget är omöjligt de flesta tekniska problem har en lösning och när vi stor inför problem blir frågeställningen "hur löser vi det?" Inrha Care Wash är ett exempel på just detta, många var de som sa att det inte skulle gå att på ett effektivt sätt tvätta taken på växthus med dubbel plast. Men alt går det gäller bara att fundera på det en stund!

 

 Vi bygger allt inom det egna företaget så som svetsning, el, styrning mm vår styrka är den blandade kompetensen som finns i företaget. 

Vidar utveckling av Inrha Care Wash pågår för fullt och det hela ska utmynna i en helautomatisk tvättanläggning där tvättning av växthus taken sker automatiskt.

Har ni frågor och funderingar kontakta oss, vi kan lösa många tekniska problem. 

 

Vi på Inrha